رده سنی زیر 14 سال دختران 

رده سنی زیر 16 سال دختران

رده سنی زیر 18 سال دختران

رده سنی زیر 14 سال پسران

رده سنی زیر 16 سال پسران

رده سنی زیر 18 سال پسران

از شهرمان استاد فیده مطهره اسدی–کیمیا مجیدی-مهدی غلامی-محمدامین مولایی حضور دارند که برای همشون آرزوی موفقیت داریم