دستان پرنوازش بهار ، طبیعت خفته را از خواب بیدار می سازد
و زمین و درخت رازهای رنگارنگ و عطرآگین خویش را نثار نگاه ما می کنند .

در سال جدید، سبزی ، شادی ، کامیابی ، بهره وری ، اثربخشی فعالیتها و بهروزی  همه مردم ایران زمین بالا خص قهرمانان و هنرمندان عرصه خرد را از درگاه ایزد منان آرزومندم . .

در شروع سال نو با  نام و یاد شهدای عزیز باشعار همه برای هم و حضوری چشمگیر در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر  شاهد انتخاب اصلح ترینها در سرنوشت کشور عزیزمان باشیم. انشالله