در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان استاد فیده مهدی غلامی در بخش بر ق آسا با اقتدار به مقام قهرمانی دست یافت و اولین مدال خوشرنگ آسیایی خود را دشت کرد اما مطهره اسدی قهرمان چندین ساله ایران و جهان در بخش رپید توانست مدال خوشرنگ طلا را به کارنامه افتخاراتش بیفزاید و بار دیگر طلایی ایران بشود

 سایت نتایج مسابقات استاندارد