شروع مسابقات شب  پنج شنبه11 خرداد

راس ساعت 21:30 شب

 

 سایت نتایج مسابقات جام رمضان96

 

با بیست میلیون ریال جوایز ارزنده

 

مسابقه روز5شنبه 96/3/11 ساعت21:30(بعد از افطار) در محل هیات شطرنج قائمشهر آغاز خواهد شد.
2.مسابقه به روش سوئيسي در 9 دور برگزار خواهد شد.
3.قوانين فيده حاكم بر مسابقه است.
4.جدول فوق جهت محاسبه ريتينگ به فيده ارسال خواهد شد.
5.زمان بازي براي هر بازيكن 25 دقيقه به اضافه 5 ثانيه پاداش به ازاي هر حركت براي هر بازيكن از شروع حركت.
6.چنانچه دو يا چند بازيكن در امتيازي برابر باشند از روشهاي زير به ترتيب براي تعيين نفرات برتر استفاده خواهد شد:
الف ) دیدار مستقیم
1 )بوخ هولز قطع شده 1
2) بوخ هولز قطع شده 2
3) بوخ هولز متوسط 1
ه) مجموع بوخ هولز
7. وروديه :

35000تومان

8. جوايز :
نفر اول:400000تومان
نفر دوم:3000000 تومان
نفر سوم250000تومان
نفر چهارم : 200000تومان
نفر پنجم :150000تومان
نفر ششم: 120000تومان
نفر هفتم : 100000تومان
نفر هشتم : 70000تومان
بانوی برتر :60000تومان
پیش کسوت برتر:60000تومان (  به  شرط حضور 5 بازیکن بالای 50 سال )
نوجوان زیر 8 سال  پسر:   60000تومان
نوجوان زیر 8 سال  دختر :   60000تومان
نوجوان زیر 10 سال دختر :  60000تومان
 نوجوان زیر 10 سال  پسر :  60000تومان
بهترین بازیکن ریتینگ زیر 1400: 50000تومان
بهترین بازیکن ریتینگ زیر 1600: 50000تومان
9- دارا بودن كد سيستم جامع فدراسيون جهت شركت در مسابقه الزاميست .
11-به هرنفر فقط یک جایزه تعلق میگیرد.
برنامه مسابقات
3دور در شب 5شنبه11خرداد
3 دور در شب جمعه 12 خرداد
3 دور آخر درشنبه 13 خرداد

جهت ثبت نام و هماهنگی با شماره های 09113269081-09119236373 تماس حاصل فرمایید

سوئیت  های خانه معلم به تعداد کافی در اختیار مهمانان ارجمند میباشد