در مسابقات زون آسیا استاد بین ا لمللی آرین غلامی در سایه تلاش و سختکوشی کم نظیر خود خود توانست بار دیگر با درخشش خود برگ زرین دیگری بر افتخارات خود  و جامعه شطرنج مازندران بیفزاید وضمن افزایس 7 واحدی درجه جهانی خود

به مقام نائب قهرمانی دست یابد در بخش بانوان هم استاد بین المللی مبینا علی نسب دختر محجوب و شایسته مازندران با غلبه بر حریفان نامدارو بزرگ به عنوان قهرمانی دست یافتو سهمیه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را از ان حود ساخت ..

هیات قائمشهر ضمن تبریک این عناوین ارزنده به قهرمانان غلامی و علی نسب.روزهای خوشی را برای شطرنج ایران آرزو مینماید