1-علی ولیزاده دارای ریتینگ جهانی 2201-قهرمان زیر10سال و12و16سال کشور-کسب مدال برنز مسابقات تیمی درالمپیاد جهانی نوجوانان جهان
شرکت در چندین تورنمنت آسیایی وجهانی
2-آرین غلامی دارای ریتیگ 2199-قهرمان زیر12سال کشور وآسیا-مدال طلای مدارس شطرنج جهان-مدال طلای زیر8سال جهان-وشرکت در چندین تورنمنت آسیایی وجهانی ,بین المللی. و کسب عناوین ارزنده و…….
3 محمدرضا اصغرزاده-دارای ریتینگ 2154-قهرمان زیر8سال ایران و نائب قهرمان آسیا-مدال طلای مدارس شطرنج جهان-نائب قهرمان زیر14سال کشور و شرکت در چندین تورنمنت آسیایی وجهانی
4- مطهره اسدی-1710دوبار قهرمان کشور-قهرمان آسیا-قهرمان جهان در مسابقات اسلووانی
5-ماهان صابری دارای ریتینگ 1812 قهرمان کشور در8سال-نائب قهرمان کشور در10سال-مدال طلای سریع آسیا-مدال طلای مدارس شطرنج جهان
6-امیررضا شکرانی دارای ریتینگ1633نائب قهرمان کشور در 8سال-قهرمان کشور در10سال
7-آناهیتا غلامی دارای ریتینگ 1760- مقام سوم کشور در14و16سال-منتخب در جشنواره سراسری بانوان-شرکت در دودوره مسابقات آسیایی
8-مهدی غلامی دارای ریتینگ 1810-نائب قهرمان زیر 10سال کشور-دودوره شرکت در مسابقات آسیایی
9-کیمیا مجیدی-1640-نائب قهرمان زیر14 سال کشور
10-تینا سبزی 1359-نائب قهرمان کشور
11- فاطره بابایی قهرمان زیر 6 سال کشور